Trender i lipidprofil i den norske befolkning etter år 2000

Hjerte- og karsykdommer er blant de fremste årsakene til tidlig død og sykdomsbyrden i Norge. Disse er I stor grad konsekvenseser av metabolske risikofaktor som høye kolesterolnivåer i blodet. Små endringer I gjennomsnittsnivået av en risikofaktor kan ha dramatisk betydning for folkehelsen. Vi vil undersøke senere års trender i blodlipidverdier (kolesterol/lipoproteiner og triglyserider) blant nordmenn under 50 år.

Dette vil kunne gi svar på om nedgangen i gjennomsnittlige kolesterolverdier og andre lipidverdier har blitt forbedret utover 2000-tallet, eller om de har flatet ut eller økt, slik studier i andre land har antydet. I tillegg vil vi analysere utviklingen i distribusjonen av lipidverdier i befolkningen. Da det mangler et landsdekkende offisielt register for kolesterol- og andre lipidverdier vil vårt datagrunnlag være opplysninger innhentet gjennom Fürst Medisinsk Laboratorium, Norges største medisinske laboratorium.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • p1164

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2016
  • Sletting: desember 2028

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kjetil Retterstøl

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: desember 2023