Trends in serum lipid levels and dyslipidaemia in the Norwegian population.

Hjerte­ og karsykdommer er blant de fremste årsakene til tidlig død og sykdomsbyrden i Norge. Disse er i stor grad konsekvenseser av metabolske risikofaktor som høye kolesterolnivåer i blodet. Små endringer i gjennomsnittsnivået av en risikofaktor kan ha dramatisk betydning for folkehelsen. Vi vil undersøke senere års trender i blodlipidverdier (kolesterol/lipoproteiner og triglyserider) blant nordmenn under 50 år. Dette vil kunne gi svar på om nedgangen i gjennomsnittlige kolesterolverdier og andre lipidverdier har blitt forbedret utover 2000­tallet, eller om de har flatet ut eller økt, slik studier i andre land har antydet. I tillegg vil vi analysere utviklingen i distribusjonen av lipidverdier i befolkningen. Da det mangler et landsdekkende offisielt register for kolesterol­ og andre lipidverdier vil vårt datagrunnlag være opplysninger innhentet gjennom Fürst Medisinsk Laboratorium, Norges største medisinske laboratorium. 

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2023
 • Sletting: desember 2028

Prosjektleder

Kjetil Retterstøl

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

 • Kjell Torgeir Stokke (Fürst Medisinsk Laboratorium)
 • Torleif Trydal (Fürst Medisinsk Laboratorium)
 • Øyvin André Solberg (Fürst Medisinsk Laboratorium)
 • Erik Arnesen (LHL, Landsforeningen for hjerte­ og lungesyke)

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: januar 2017
 • Slutt: desember 2023
Logg inn for å redigere prosjekter