Virkningen av høyfettdiett

Denne studien skal besvare følgende forskningsspørsmål: Har 3 ukers høyfett- lav karbohydratdiett effekt på friske frivillige personer? En rekke ulike effektmarkører skal måles i blod og urin før og etter intervensjon i 3 uker med standard slankekur av typen høyfett diett

TSD

  • p967

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 9 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2023
  • Sletting: desember 2028

Andre godkjenninger5 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kjetil Retterstøl

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: september 2011
  • Slutt: desember 2025