Forskningsprosjekter ved Avdeling for atferdsmedisin

Viser 1–20 av 20 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Sailer, Uta Forelders holdninger og erfaringer med berøring Avdeling for atferdsmedisin NSD 22. okt. 2020
Sailer, Uta The role of gut hormones in stimulus processing Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2018 2026 22. okt. 2020
Hem, Erlend Selvmordsadferd og hjelpsøking blant veterinærer i Norge: arbeidsrelaterteog individuelle faktorer (NORVET-prosjektet) Avdeling for atferdsmedisin REK 2020 2023 10. sep. 2020
Dammen, Toril Oppmerksomhetstrening ved psykologisk stress hos hjertepasienter med koronarsykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 16. apr. 2020
Hrubos-Strøm, Harald Akershus sleep apnea clinical cohort Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2019 25. mars 2020
Hrubos-Strøm, Harald Akershus sleep apnea epidemiological cohort Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2018 2027 25. mars 2020
Lie, Hanne Cathrine Follow up consultations for adolescent and young adult cancer Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 28. feb. 2020
Larsen, Marie Hamilton Childhood epilepsy and parental health literacy (CEPAHL) Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 2024 17. feb. 2020
Dammen, Toril Psykologiske karakteristika hos pasienter med Type D personlighet og koronar hjertesykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2012 2019 6. nov. 2019
Tyssen, Reidar Alkoholproblemer, depresjon og gen-miljø påvirkning - en 20 års oppfølgende studie av norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2013 2023 28. okt. 2019
Sailer, Uta Individual congruence between preferred tempo in music and preferred touch velocity Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Intern 2018 2019 27. aug. 2019
Pfabigan, Daniela M. Hvordan filosofisk argumentasjon påvirker reaksjonen på dødsrelaterte stimuli Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 5. juli 2019
Lie, Hanne Cathrine ”FERDIGBEHANDLET- HVA NÅ?” Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med kreft Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2018 2022 4. apr. 2019
Lie, Hanne Cathrine K-UNG studien Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2011 2022 10. apr. 2018
Wiese, Ragna Veslemøy A Meaningful Life in School? Mental Health and Quality of Life in Different Learning Environments Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2009 2018 12. mars 2018
Holt, Erik Forberedelse til legetimen Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2017 2017 12. mars 2018
Lie, Hanne Cathrine Helsetjenester for unge som har hatt kreft - Sekundæranalyse av fokusgruppeintervjuer med fokus på sosiale forhold Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2017 2022 7. mars 2018
Sailer, Uta Depression og betydningen av berøring og lukt Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2015 2019 19. feb. 2018
Tyssen, Reidar Utbrenthet og hjelpsøking blant norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2016 26. okt. 2017
Dammen, Toril Metakognitiv terapi i grupper vs klinisk oppfølging ved behandling av depresjon Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2015 2025 26. okt. 2017