Alkoholproblemer, depresjon og gen-miljø påvirkning - en 20 års oppfølgende studie av norske leger

Alkoholproblemer og depresjon er vanlige lidelser i befolkningen, men man mangler longitudinelle studier som identifiserer risikofaktorer. Samspillet mellom gener og miljøfaktorer som stress er noe undersøkt, men langt fra endelig klarlagt. Leger har en forholdsvis høy forekomst av depressive symptomer og er en forholdsvis homogen gruppe med hensyn til arbeidsstress og dette egner seg godt for en slik undersøkelse.
NORDOC er et unikt utvalg norske leger (N=1052) som er fulgt opp fem ganger siden 1993/94. 20 års oppfølgingen blir i 2013/14. Selvrapporterte alkoholproblemer og depresjon i tillegg til arbeids- og livsstress måles ved spørreskjema. Det samles inn genprøve (spytt) hos dem som tillater det. Det brukes avansert statistikk for å undersøke psykososiale riskofaktorer over tid og samspillet med genetikk. I tillegg
til å fremskaffe ny kunnskap om gen-miljø-interaksjoner, vil studiet kunne identifisere psykososiale risikofaktorer og føre til bedre forebygging og behandling.

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 5 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: oktober 2013
  • Sletting: desember 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Reidar Tyssen

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2013
  • Slutt: desember 2023