Childhood epilepsy and parental health literacy (CEPAHL)

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov

Slik prosjektet er presentert i søknad og protokoll vurderer komiteen at hovedfokuset er å få ny kunnskap om helsekompetanse og bruk av helsetjeneste, og ikke ny kunnskap om helse og sykdom som sådan. Prosjektet faller derfor utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven, som forutsetter at formålet med prosjektet er å skaffe til veie "ny kunnskap om helse og sykdom", se lovens § 2 og § 4 bokstav a).

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Marie Hamilton Larsen

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: februar 2020
  • Slutt: januar 2024