Forberedelse til legetimen

Hensikten med dette prosjektet er å forsøke å finne ut om det har noen betydning om en pasient er forberedt før et legebesøk. Hvilken betydning har det i så fall, kan det ha innvirkning på helsen? Formålet er at pasientene skal få mest mulig ut av legebesøket, få dekket sine behov, få svar på alle spørsmål, og huske viktig informasjon

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2017
  • Sletting: desember 2022

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Erik Holt

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: april 2017
  • Slutt: desember 2017