Forelders holdninger og erfaringer med berøring

For tidlig fødsel er en risikofaktor for langvarige helseproblemer og utviklingshemming. Mange av disse komplikasjonene og ugunstige resultatene hos premature barn kan forbedres ved hjelp av hud-mot-hud-kontakt med spebarnet. Til tross for disse fordelene, er det fortsatt en stor inter-individuell variasjon i mengden hud-mot-hud-kontakt foreldrene gir. Det er viktig å forstå årsakene til denne store variasjonen for å sikre best mulig pleie av premature barn. Her undersøker vi foreldrenes egen holdning til berøring og
opplevelser med berøring som en mulig årsak til variasjon.
Foreldre til premature barn på nyfødtintensiv avdeling ved Drammen sykehus, Vestre viken HF vil fylle ut et validert spørreskjema (Touch Experiences and Attitudes Questionnaire). Skjemaet vurderer/undersøker(?)  berøringsopplevelser i barndommen og  voksenlivet, samt (?) (og) holdningen til berøring med partneren, ukjente mennesker og egenomsorg i form av hudpleie. Skårene for hver skala vil bli relatert til den selvrapporterte tidsbruken av hud-mot-hud-kontakt og annen fysisk berøring som holding
av barnet under sykehusoppholdet. Vi forventer at mer positive opplevelser og en mer positiv holdning til berøring på alle dimensjoner unntatt egenomsorg er assosiert med mer tid brukt på hud-mot-hud kontakt.
Dette vil sette foreldrenes erfaringer og holdninger på kartet som en viktig faktor for å forme premature barns utvikling. Siden holdninger kan endres av informasjon og intervensjon, vil prosjektet også ha klinisk potensial for intervensjoner.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Uta Sailer

Ansvarlig enhet

Avdeling for atferdsmedisin

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja