Helsetjenester for unge som har hatt kreft - Sekundæranalyse av fokusgruppeintervjuer med fokus på sosiale forhold

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2017
  • Sletting: desember 2022

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hanne Cathrine Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: desember 2017
  • Slutt: desember 2022