Hvordan filosofisk argumentasjon påvirker reaksjonen på dødsrelaterte stimuli

Mennesker er bevisst sin egen dødelighet, men påminnelser om døden blir ofte undertrykt. Konstruktive måter å håndtere bevisstheten om vår uunngåelige skjebne er lite undersøkt, men gamle filosofiske teorier byr på noen forslag. Denne studien kombinerer kunnskap fra filosofi og eksperimentell psykologi for å undersøke hvordan filosofi påvirker håndteringen av dødspåminnelser på bevisst og ubevisst plan. Deltakerne vil lese og vurdere dødsrelaterte filosofiske argumenter og en kontrolltekst før de presenteres med bilder som minner om dødeligheten vår under EEG-måling. Bildene blir også vurdert. Forsøket undersøker om bildene oppleves som mindre emosjonelt intense etter at man har reflektert på filosofiske aspekter om døden, og også når i persepsjonsprosessen dette skjer. Resultatene er viktige for å finne konstruktive måter å håndtere påminnelser om døden, men også for å forstå hvordan rasjonell argumentasjon påvirker bearbeidelsen av emosjonelle stimuli

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. § 2 og § 4 bokstav a).

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Daniela M. Pfabigan

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart