K-UNG studien

Prosjektet har to problemstillinger: 1) Analyse av kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom helsepersonell (leger og sykepleiere) og unge pasienter i tiden rundt diagnostisering av kreft. 2) Analyse av pasientenes behov for informasjon og ivaretakelse i perioden omkring diagnostiseringen.

 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2022
  • Sletting: desember 2022

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hanne Cathrine Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2011
  • Slutt: desember 2022