Metakognitiv terapi i grupper vs klinisk oppfølging ved behandling av depresjon

Prosjektets formål er å sammenligne effekten på depressive symptomer mellom en gruppe som får gruppe metakognitiv terapi og en gruppe som får individuell klinisk oppfølging inkludert veiledet selvhjelp, etter behandling samt ved 6 måneder, 1 og 2 år.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: mai 2016
  • Sletting: juni 2030

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Toril Dammen

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2015
  • Slutt: juni 2025