Oppmerksomhetstrening ved psykologisk stress hos hjertepasienter med koronarsykdom

Bakgrunnen for prosjektet er at depresjon og angst er hyppig forekommende hos pasienter med koronar hjertesykdom, og at depresjon og/eller angst er assosiert med en dårligere prognose for denne pasientgruppen.
Formålet med dette pilotprosjektet er å undersøke effekten av en type kognitiv behandling kalt «Attention Training Technique» (ATT) hos denne pasientgruppen

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: mars 2028

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Toril Dammen

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja