Psykologiske karakteristika hos pasienter med Type D personlighet og koronar hjertesykdom

Type D (stresset) personlighet er en risikofaktor for ulike behandlingsmål (sykelighet, dødelighet, psykologisk belastning og helserelatert livskvalitet) blant pasienter med koronar hjertesykdom. Type D er en risikofaktor uavhengig av sykdommens alvorlighetsgrad, angst og depresjon. De psykologiske karakteristika som ligger til grunn for type D personlighet er lite undersøkt, men det er noe evidens for svikt i emosjonell regulering. Basert på nyere og innflytelsesrike psykologiske teorier vedrørende emosjonelle forstyrrelser er målet med undersøkelsen å få økt kunnskap om psykologiske karakteristika hos pasienter med type D personlighet som kan gi grunnlaget for å utvikle en effektiv behandlingsmodell. 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2012
  • Sletting: oktober 2021

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Toril Dammen

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2012
  • Slutt: oktober 2019