Måling av bevissthet når halve hjernen er bedøvet

Wada-test brukes hos epilepsipasienter som utredes for operasjon, for å bestemme lateralisering av språk og hukommelse. Et kateter (rør) føres inn i en lårarterie (i lysken) opp til indre halsarterie, der en dose av et hurtigvirkende anestesimiddel (Brevital) injiseres for å bedøve hjernebarken på en side i få minutter. Vi forsker på metoder for objektiv måling av bevissthet.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Johan Frederik Storm

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart