Immunologiske studier av friske blodgivere

Opprettelse av en generell forskningsbiobank som skal inneholde anonymt
overskuddsmateriale fra blod (buffycoat) gitt av blodgivere, til bruk i forskningsprosjekter som skal gi kunnskap om immuncellenes mekanismer for gjenkjenning av fremmede stoffer eller endrete egenskaper ved andre celler. Resultatene kan gi nye muligheter for behandling av kreft og autoimmune sykdommer. 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Lagret: -80 graders frysere på vår lab på seksjon for anatomi
  • Biobanknummer: 511200-008
  • Ansvarlig: Anne Spurkland

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: 2019

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Spurkland

Ansvarlig enhet

Seksjon for anatomi

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2009
  • Slutt: juni 2019