Molecular mechanisms in delirium and dementia: Identification of potential therapeutic targets

Delirium ble før kalt "akutt forvirring". Dette er en tilstand med plutselig svikt i hukommelse, evne til å orientere seg og evne til å konsentrere seg og samle tankene. Delirium utløses av en akutt kroppslig sykdom eller skade, f.eks. lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hjerteinfarkt eller hoftebrudd. Tilstanden er svært vanlig; av pasienter over 75 år som innlegges akutt i sykehus har rundt 20% delirium, og blant dem med hoftebrudd er forekomsten nesten 50%.

Før trodde man at et delirium alltid gikk over når pasienten var blitt frisk, men ny forskning har vist at dette ofte ikke er tilfellet. Hos pasienter som ikke hadde demens fra før kan et delirium være begynnelsen på en demensutvikling, og hos dem som har demens allerede fører et delirium ofte til en raskere forverring. Til tross for den store utbredelsen og de alvorlige konsekvensene har det vært forsket svært lite på årsakene til delirium og på sammenhengen mellom delirium og demens.

Vi har etablert et konsortium av basalforskere, klinikere og translasjonsforskere som ønsker å forstå hva som forårsaker delirium og demens, og hvordan vi kan behandle disse tilstandene. Vi ønsker å analysere blod og hjernevæsker, gjøre bildediagnostikk og kartlegge utviklingen av disse tilstandene hos pasienter over tid. Vi ønsker å kombinere dette med forskning av dyremodeller for disse tilstandene. Ved en slik sammensatt tilnærming vil vi få kunnskap om hjerneprosesser som bidrar til utvikling av disse tilstandene. Bedre kunnskap om årsakene til delirium kan forhåpentligvis etter hvert også gi grunnlag for bedre behandling av delirium og dermed for bedre forebygging av demens.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Farrukh Abbas Chaudhry

Ansvarlig enhet

Seksjon for anatomi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: november 2014
  • Slutt: november 2019