Understanding Molecular Markers and Mechanisms of T-cell Memory in Tuberculosis

Prosjektet går ut på å lete etter nye markører for effekt av vaksiner mot tuberkulose. Beskyttelse mot tuberkulose er avhengig av T-celler. Tuberkulosevaksine stimulerer dannelse av hukommelses-T-celler. Hittil finnes det ingen god vaksine mot tuberkulose. Hva som kjennetegner hukommelses T-celler som beskytter mot tuberkulose er fortsatt bare delvis forstått. I dette prosjektet vil vi undersøke utvalgte T-cellemarkører og sammenlikne T-celler fra tuberkulosepasienter med friske medlemmer av samme
husholdning og med friske medlemmer av samme lokalmiljø. Husholdskontaktene antaes å være smittet av tuberkulosebakterien, uten å bli syke. De har derfor trolig velfungerende T-celler. Hvis vi kan finne forskjeller mellom T cellene fra husholdskontaktene og pasientene, vil det gi informasjon som kanskje kan brukes for å¨påvise beskyttende vaksinerespons.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Lagret: rom 2308/2309
  • Biobanknummer: 511200-009
  • Ansvarlig: Anne Spurkland

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: april 2015
  • Sletting: desember 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Spurkland

Ansvarlig enhet

Seksjon for anatomi

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2015
  • Slutt: desember 2018