Investigations on the interactions between the haemostasis system and vascular biology

Studien vil primært dreie seg om isolering og analyse av celler fra humant blod, herunder de ulike leukocytt-subtypene og blodplater. Plasma vil bli brukt til å videre studere hvordan koagulasjon og det fibrinolytiske system fungerer. Den enzymatiske aktiviteten til proteiner isolert fra humant plasma vil bli målt, i tillegg til deres påvirkning på leukocytter og blodplater. Studien krever bruk av både humant blod, plasma og serum, samt blodceller. Forsøkene innebærer ikke prøvetakning eller analyse av pasientrelatert materiale. Leukocyttene vil bli benyttet i adhesjons, migrasjons og fagocytose studier in vitro. Plasma og serum vil brukes i analyser av proteiner ved hjelp av biokjemiske og analytiske metoder in vitro

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: januar 2013
  • Sletting: desember 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sandip Kanse

Ansvarlig enhet

Seksjon for Biokjemi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2013
  • Slutt: desember 2023