Musemodell (xenograft) for studier av betydningen av cAMP for utvikling og behandling av blodkreft hos barn

Man vil nå etablere xenograft (humane kreftceller i mus) av blaster fra ulike cytogentiske
subgrupper av ALL, og vi vil undersøke om i) xenograftene utvikles senere når musene eksponeres for cox-hemmere ii) effekten av DNA-skadende cytostatika forsterkes i nærvær av cox-hemmere.

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2015
  • Sletting: desember 2024

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Heidi Kiil Blomhoff

Ansvarlig enhet

Seksjon for Biokjemi

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juli 2014
  • Slutt: desember 2024