Electrophysiological correlates of sleep stage and conscious experience in the form of dreams

Bevissthet er et av vitenskapens største gjenværende mysterier, som har opptatt filosofer og forskere i århundrer. En dypere forståelse av bevissthet er også av stor klinisk betydning, for å kunne bedre diagnose, omsorg og behandling av pasienter med bevissthetsforstyrrelser, og for å lettere kunne vurdere anestesi-nivå under operasjon.
Nylig har flere ulike potensielle mål på bevissthet basert på elektroencefalografi (EEG) blitt foreslått, og noen av disse har vist ganske lovende resultater. Denne studien har som mål å utforske hvordan ulike bevissthetsmål basert på EEG korrelerer med søvnfase og bevisste opplevelser i form av drømmer.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: januar 2019
  • Sletting: oktober 2025

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Johan Frederik Storm

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2018
  • Slutt: oktober 2020