Etablering av kommunikasjon med ikke-responsive pasienter ved hjelp av datamaskiner og basert på nye vitenskapelige mål for bevissthet

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Johan Frederik Storm

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart