Hjertefrekvensvariasjon i hvile og reduksjon i hjertefrekvens etter endt fysisk aktivitet

Hjertefrekvensen under hvile er ikke konstant, den varierer med tiden og er avhengig av blant annet respirasjon, blodtrykksregulering, restitusjonstilstand, påvirkning fra det autonome nervesystem og tilstedeværelsen av kardiovaskulær sykdom. Hvor raskt hjertefrekvensen reduseres etter endt fysisk aktivitet er likeledes bestemt av en rekke faktorer. Formålet med denne studien er å undersøke om det er noen korrelasjon mellom hjertefrekvensvariasjon i hvile og reduksjon av hjertefrekvens etter endt fysisk aktivitet, hos samme individ og mellom individer.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Phillipp Collas

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: februar 2018

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Maja Elstad

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: mai 2016
  • Slutt: februar 2018