Inhibition of aortic valve calcification

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kåre-Olav Stensløkken

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Nei