Kan sosial støtte forbedre den kardiovaskulære responsen på simulert blødning?

Formål: Kan sosial støtte under simulert blødning bedre forløpet av kardiovaskulær respons? Vi vil undersøke friske frivillige voksne, som har med seg en partner/venn under forsøket. Vi registrerer sirkulasjonsresponsen på en mild-moderat simulert blødning gjennom målinger av pustemønster, EKG og blodtrykk. Videre registrerer vi relasjonen mellom forsøksperson og partner/venn ved et spørreskjema. Deretter analyserer vi om responsen på simulert blødning ble endret ved tilstedeværelse av sosial støtte, og graderer den i forhold til relasjonen mellom frivillig og støttepartner. Nytteverdi: Det er vist at sosial støtte bedrer responsen på psykiske stressorer, mens det er uklart om sosial støtte kan forbedre responsen ved en fysisk stressor annet enn smerte. Studien kan gi en indikasjon på om sosial støtte forbedrer eller forverrer responsen ved en simulert blødning.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Maja Elstad

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja