Permissiv hyperkapnis effekt på cerebral sirkulasjon under hypovolemi

Arterielt karbondioksidtrykk (PaCO2) er en potent regulator av hjernesirkulasjonen. Selv små endringer i PaCO2 påvirker blodstrømmen til hjernen. Ved normal PaCO2 vil blodstrømmen til hjernen endre seg med 3-4% for hver mmHg endring i PaCO2. Mens lav PaCO2 gir vasokonstriksjon av hjernearteriene og lavere blodstrøm til hjernen, gir høy PaCO2 vasodilatasjon og økt blodstrøm til hjernen. Lavt minuttvolum fra hjertet g lavt blodtrykk som kan oppstå ved hypovolemi gir også lav blodstrøm til hjernen. Kombinasjonen lav PaCO2, lavt minuttvolum fra hjertet og lavt blodtrykk kan gi permanente hjerneskader og være dødelig. 
Terapeutisk permissiv hyperkapni (øke PaCO2 som intervensjon) har vist å bedre hjernens blodtilførsel hos nyfødte. Denne behandlingen er lite studert hos voksne, emn allerede under utprøving som behandling etter hjertestans. Formålet med studien er å undersøke om permissiv hyperkapni kan opprettholde hjernesirkulasjonen ved simulert blodtap hos friske forsøkspersoner.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Philippe Collas

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: desember 2027

Statens legemiddelverk - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Maja Elstad

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2019
  • Slutt: desember 2022