Respirasjon og blodtrykksoscillasjoners effekt på hjertefrekvensvariabilitet

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Philllip Collas

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: juli 2021

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Maja Elstad

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2017
  • Slutt: juli 2021