Respiratorisk sinus arytmi ved overtrykksventilasjon hos friske mennesker

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2016
  • Sletting: desember 2019

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Maja Elstad

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: februar 2012
  • Slutt: desember 2016