Selektiv stimulering av lavtrykksreseptorer

Baroreseptorer styrer blodtrykket i kroppen slik at alle organer mottar tilstrekkelig blod også under påkjenninger. Det finnes baroreseptorer både i systemsirkulasjonen og i lungesirkulasjonen. De arterielle baroreseptorene er godt studert, mens de kardiopulmonære baroreseptorene har vært lite studert. En stor begrensning er at de ligger vanskelig tilgjengelig for ytre stimuli, og at sirkulasjonsforandringer som antas
å stimulere lavtrykksreseptorene, samtidig stimulerer de arterielle baroreseptorene. Hittil har det ikke vært noen god metode for selektiv stimulering av lavtrykksreseptorer. Formål med denne studien er å etablere en metode for selektiv stimulering av lavtrykksreseptorer, samt undersøke fysiologisk respons ved stimulering av lavtrykksreseptorene.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK godkjent prosjekt

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: januar 2018
  • Sletting: desember 2022

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Maja Elstad

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2013
  • Slutt: desember 2017