TEMPERATURREGULERINGENS ROLLE TIL HUD MED OG UTEN ARTERIOVENØSE ANASTOMOSER

Temperaturreguleringen er en meget viktig kroppsfunksjon for mennesker. Regulering av kroppstemperatur hos voksne skjer via regulering av blodstrøm i hud, svetting og skjelving. Blodtilførselen til hud på hender og føtter er spesiell da den inneholder shunt årer som kalles arteriovenøse anastomoser. Disse har en viktig rolle i temperaturreguleringen, både ved varmestress, kuldestress og i termonøytralt område. Hudområder uten arteriovenøse anastomoser er spesielt viktig ved varmestress da regulering av blodårene i disse hudområdene er presist koblet til svetting. Det er derimot uklart hvilken rolle disse hudområdene har ved regulering av temperatur i termonøytralt område og ved kuldestress. I de siste tiårene har nedkjøling av pasienter etter hjerneslag, hjertestans og for lite oksygen under fødsel blitt en veletablert behandlingsmetode. Det er derfor særlig viktig å utvide vår kunnskap om temperaturregulering hos friske mennesker.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2020

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Vurdert av REK i 2013 som innenfor dagliglivets rammer og derfor ikke søknadspliktig.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Maja Elstad

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: februar 2019
  • Slutt: desember 2020