Ulike funksjonelle nettverks bidrag til bevissthet

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om ulike funksjonelle nettverk i hjernen bidrar forskjellig til bevissthet. Dette gjøres ved å sammenlikne spesifikke nettverks relative verdier eller deres bidrag til hele hjernens verdier av ulike bevissthetsmål basert på elektroencefalografi(EEG).

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sebastian Halder

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart