Validation and Further Development of Objective Measures of Human Consciousness

Formålet med dette prosjektet er å utvikle og validere et objektivt mål på bevissthetsnivå hos  enkeltindivider. Metoden som skal utprøves i prosjektet går ut på å påvirke aktiviteten i hjernebarken ved transkraniell magnetisk stimulering (TMS), måle den påfølgende aktiviteten ved EEG, for så å be regne kompleksiteten i EEG-signalet. Denne beregningen gir et tall kalt "perturbational complexity index" (PCI), som har vist seg å
korrelere med forsøkspersonenes bevissthetsnivå. Metoden er utprøvd i mindre studier, i Norge på forsøkspersoner i våken tilstand og i andre deler av verden på personer i sovende og anestesert tilstand, samt på pasienter med bevissthetsforstyrrelser. Resultatene viser at PCI kan kategorisere enkeltindivider som bevisste eller ubevisste uten overlapp mellom gruppene.

Les mer om prosjektet

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: mai 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Johan Frederik Storm

Ansvarlig enhet

Seksjon for fysiologi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
  • Ph.d.-prosjekt
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2016
  • Slutt: september 2022