Norkost 4

Norkost 4 er den fjerde landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant voksne i Norge. 
Før selve hovedundersøkelsen i Norkost 4, gjennomfører vi et forprosjekt som blant annet inkluderer en pilotstudie for å teste effekten av to typer godtgjøring samt gjennomførbarheten av det planlagte designet. Vi er i dialog med Statistisk Sentralbyrå (SSB) angående muligheten for at SSB trekker utvalget og innhenter navn, adresse, kjønn, alder, fødselsnummer, telefonnummer og informasjon om utdannelsesnivå til 800 personer i alderen 18-80 år bosatt i Norge. Dersom SSB ikke har anledning til å gjøre uttrekket, vil det samme uttrekket (med unntak av informasjon om utdannelse og telefonnummer) trekkes av IT-selskapet Evry etter godkjennelse fra Skatteetaten. Telefonnummer vil i så tilfelle innhentes fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK mener at forprosjektets formål faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jfr. helseforskningsloven §2 første ledd og §4. Med andre ord at prosjektets formål er ikke å frembringe ny kunnskap om sykdom og helse. Prosjektet kan derfor gjennomføres uten forhåndsgodkjenning fra REK.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Lene Frost Andersen

Ansvarlig enhet

Institutt for medisinske basalfag

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja