Helseforskningsprosjekter ved Institutt for klinisk medisin

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 61 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Stensløkken, Kåre-Olav Frigjøring av DNA under hjertekirurgi ved bruk av hjerte-lungemaskin Seksjon for fysiologi 21. jan. 2020
Heiervang, Einar Children at risk evaluation (CARE) Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 2016 2028 2. jan. 2020
Søvik, Signe Gender differences in circulatory and respiratory compensation to severe blood loss Klinikk for kirurgiske fag REK, NSD 2020 2026 9. nov. 2019
Bukten, Anne PriSUD: Diagnosing and treating substance use disorders in prison Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 2019 2022 24. okt. 2019
Bukten, Anne NorMA: The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 2013 2022 24. okt. 2019
Qin, Ping Selvmord og villet egenskade i Norge: en undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger av personlig sosiodemografiske status Klinikk psykisk helse og avhengighet REK, NSD 2013 2024 23. okt. 2019
Omland, Torbjørn Forebygging av hjerteskade ved brystkreftbehandling Klinikk for indremedisin og laboratoriefag REK 2011 2027 4. okt. 2019
Qin, Ping iFightDepression - Et internettbasert veiledet selvhjelpsprogram for behandling av depresjon i primærhelsetjenesten. Evaluering av brukernes opplevelse av forventninger, nytte og tilfredshet Klinikk psykisk helse og avhengighet Intern, REK, NSD 2017 2022 15. aug. 2019
Halvorsen, Sigrun Non-interventional study on the effectiveness of SGLT-2 inhibitors and DPP-4 inhibitors in patients with type 2 diabetes in the Nordic countries Medisinsk klinikk REK, Helsedirektoratet 2018 2028 9. juli 2019
Atar, Dan EXHAUSTION - klimaendringer og helse Medisinsk klinikk REK 2019 2023 4. juli 2019
Birkeland, Kåre I. DISCOVER - GLOBAL Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 2015 2025 3. juli 2019
Birkeland, Kåre I. DISCOVER Nordic - behandling av pasienter med type 2 diabetes i allmennpraksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 3. juli 2019
Halvorsen, Sigrun PROTECT- AF Medisinsk klinikk REK 2018 2023 1. juli 2019
Stray-Pedersen, Arne Maternal mortality in Georgia Klinikk for laboratoriemedisin Intern, REK 2015 2019 15. mai 2019
Mehlum, Lars Genetics of emotion dysregulation linked to suicidal and non-suicidal self-injurious behaviour Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 8. apr. 2019
Lien, Lars Psykiatriske symptomer og mestringsstrategier for ungdom etter jordskjelvet i Nepal Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 4. apr. 2019
Halvorsen, Sigrun Real-world evidence for non-valvular atrial fibrillation patients treated with oral anticoagulation in the Nordics (REATTAIN) Medisinsk klinikk REK 2019 2033 21. jan. 2019
Røe, Cecilie Traumatic brain injury; needs and treatment options in the chronic phase. A randomized controlled community-based intervention. Nevroklinikken Intern 2017 2027 6. jan. 2019
Omland, Torbjørn Biomarkører og risiko for hjerte og kar-sykdommer i den generelle befolkning Klinikk for indremedisin og laboratoriefag REK 2018 2028 4. jan. 2019
König, Marton Skog Steinberger Global Neurotrauma Outcomes Study (GNOS) - Norway Nevroklinikken Intern, REK 2019 2019 4. jan. 2019
König, Marton Skog Steinberger High-grade malignancies of the skull base: a multidisciplinary approach Nevroklinikken Intern 2016 2021 4. jan. 2019
Rostoft, Siri Behandling og overlevelse for norske kreftpasienter over 75 år Medisinsk klinikk REK 2017 2025 4. jan. 2019
Danielsen, Stein Ove The impact of 24/7-phone support on 30-day readmission after aortic valve replacement, a randomized clinical trial. Hjerte-, lunge- og karklinikken 2015 23. des. 2018
Nielsen, Erik Waage Effects of C1-inhibitor deficiency and bradykinin excess on human biology Klinikk for laboratoriemedisin 2018 2024 23. okt. 2018
Espe, Emil Knut Stenersen High-resolution magnetic resonance imaging of regional myocardial function Hjerte-, lunge- og karklinikken 9. okt. 2018