Forskningsprosjekter ved Institutt for klinisk medisin

Viser 1–4 av 4 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Taubøll, Erik ProTLE Nevroklinikken 2013 22. juni 2020
Qin, Ping Selvmord og villet egenskade i Norge: en undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger av personlig sosiodemografiske status Klinikk psykisk helse og avhengighet REK, NSD 2013 2024 23. okt. 2019
Espe, Emil Knut Stenersen High-resolution magnetic resonance imaging of regional myocardial function Hjerte-, lunge- og karklinikken 9. okt. 2018
Ulberg, Randi A qualitative investigation into dynamic mechanisms of change in a manualized, randomized treatement for depressed adolescents with comorbid personality patology. Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 2018 2020 21. juni 2018