Forskningsprosjekter ved Institutt for klinisk medisin

Viser 26–50 av 66 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Omland, Torbjørn Biomarkører og risiko for hjerte og kar-sykdommer i den generelle befolkning Klinikk for indremedisin og laboratoriefag REK 2018 2028 4. jan. 2019
König, Marton Skog Steinberger Global Neurotrauma Outcomes Study (GNOS) - Norway Nevroklinikken Intern, REK 2019 2019 4. jan. 2019
König, Marton Skog Steinberger High-grade malignancies of the skull base: a multidisciplinary approach Nevroklinikken Intern 2016 2021 4. jan. 2019
Rostoft, Siri Behandling og overlevelse for norske kreftpasienter over 75 år Medisinsk klinikk REK 2017 2025 4. jan. 2019
Espe, Emil Knut Stenersen High-resolution magnetic resonance imaging of regional myocardial function Hjerte-, lunge- og karklinikken 9. okt. 2018
Kristiansen, Thomas Impairing Drugs and Alcohol as Risk Factors for Traumatic Injuries (IDART) - a National Study on Injury Prevention Akuttklinikken Intern 2018 2028 26. sep. 2018
Atar, Dan Norsk registerstudie på stabil koronarsykdom og perifer karsykdom - DIRECTION studien Medisinsk klinikk Intern, REK 2018 2023 12. sep. 2018
Ulberg, Randi A qualitative investigation into dynamic mechanisms of change in a manualized, randomized treatement for depressed adolescents with comorbid personality patology. Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 2018 2020 21. juni 2018
Silvola, Juha Tapio Speech sound confusions in adults and children with cochlear implants Klinikk for kirurgiske fag 2013 2018 24. mai 2018
Sejersted, Ole M Towards a therapy for diastolic dysfunction in heart failure Hjerte-, lunge- og karklinikken 27. mars 2018
Kongerud, Johny Lungefunksjon og risikofaktorer for KOLS i Okhaldhunga, Nepal Hjerte-, lunge- og karklinikken REK 27. mars 2018
Wyller, Torgeir Bruun Active cooperation for improved pharmacotherapy in frail elderly people - The COOP Study. A randomised controlled trial Medisinsk klinikk REK 27. mars 2018
Birkeland, Kåre I. Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon 27. mars 2018
Birkeland, Kåre I. Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien allmennpraksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 27. mars 2018
Engebretsen, Lars Injuries and illnesses in ice sledge hockey Ortopedisk klinikk REK 27. mars 2018
Engebretsen, Lars Prevalensen av belastningsskader hos mannlige juniorhandballspillere i Norge, en prospektiv studie Ortopedisk klinikk REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall i Oslo i perioden 2006-8 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Europeisk studie av pasienter med opioid avhengighet i behandling Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Mortalitet i LAR tom 2009 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Narkotikarelaterte dødsfall i Danmark 2008-2011 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas NorComt-studien Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Hauff, Edvard A Mental health, disability and poverty among internally displaced persons in Sudan 531014 REK 27. mars 2018
Hauff, Edvard Psykisk helse og eksponering for vold blant ungdom i Indonesia Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Mehlum, Lars Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeternede suicidalatferd Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Mehlum, Lars Long-term effectiveness of dialectical behaviour therapy vs enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behaviour Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018