Forskningsprosjekter ved Institutt for klinisk medisin

Viser 1–25 av 66 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Brendryen, Håvar Testing the efficacy of a lapse management system in an online smoking cessation intervention Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 2016 2018 28. sep. 2017
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall og kodepraksis av slike dødsfall; en fler-lands sammenlignende studie Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 28. sep. 2017
Clausen, Thomas Nalokson utplassering Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 21. mars 2018
Heir, Trond Opplevelser og reaksjoner ved humanitært oppdrag i Vest-Afrika Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Thapa, Suraj Studie av helse utfall etter traumer. Sammenlings studie av helse utfall, biokjemiske markører og genetiske markører Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Martinsen, Egil Wilhelm Long term course of panic disorder Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Falkum, Erik Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Lorentzen, Steinar En randomisert kontrollert studie av effekten av kort og langtids analytisk gruppe psykoterapi Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 23. mars 2018
Clausen, Thomas En longitudinell flernivåanalyse av Legemiddelassistert Rehabilitering Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 23. mars 2018
Sarfi, Annamaria Monika Kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet. Hvordan går det med mor og barn, og hva er den beste hjelpen? Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Grøholt, Berit Forløp etter selvmordsforsøk. Risikofaktorer for gjentatt selvmordsforsøk og psykiske vansker vurdert i en longitudinell case-control studie. Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Biong, Stian Nissen Foreldres opplevelse i møte med helsetjenestens lavterskeltiltak for rusavhengige Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Bukten, Anne Hva skaper en god relasjon mellom domfelt og ansatte i kriminalomsorgen? Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Holter, Marianne Therese Smogeli Røykeslutt med et internettbasert røykesluttprogram Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Biong, Stian Nissen Rekreasjonsbruk av nye rusmidler: Et folkehelseperspektiv Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Martinsen, Egil Wilhelm Oslo Bariatric Surgery Study Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Mehlum, Lars Long-term effectiveness of dialectical behaviour therapy vs enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behaviour Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Mehlum, Lars Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeternede suicidalatferd Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Hauff, Edvard Psykisk helse og eksponering for vold blant ungdom i Indonesia Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Hauff, Edvard A Mental health, disability and poverty among internally displaced persons in Sudan 531014 REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas NorComt-studien Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Narkotikarelaterte dødsfall i Danmark 2008-2011 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Mortalitet i LAR tom 2009 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Europeisk studie av pasienter med opioid avhengighet i behandling Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall i Oslo i perioden 2006-8 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018