Forskningsprosjekter ved Institutt for klinisk medisin

Viser 1–25 av 66 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Atar, Dan Norsk registerstudie på stabil koronarsykdom og perifer karsykdom - DIRECTION studien Medisinsk klinikk Intern, REK 2018 2023 12. sep. 2018
Atar, Dan EXHAUSTION - klimaendringer og helse Medisinsk klinikk REK 2019 2023 4. juli 2019
Biong, Stian Nissen Foreldres opplevelse i møte med helsetjenestens lavterskeltiltak for rusavhengige Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Biong, Stian Nissen Rekreasjonsbruk av nye rusmidler: Et folkehelseperspektiv Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Birkeland, Kåre I. DISCOVER Nordic - behandling av pasienter med type 2 diabetes i allmennpraksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 3. juli 2019
Birkeland, Kåre I. Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien allmennpraksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 27. mars 2018
Birkeland, Kåre I. Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon 27. mars 2018
Birkeland, Kåre I. DISCOVER - GLOBAL Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 2015 2025 3. juli 2019
Brendryen, Håvar Testing the efficacy of a lapse management system in an online smoking cessation intervention Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 2016 2018 28. sep. 2017
Bukten, Anne Hva skaper en god relasjon mellom domfelt og ansatte i kriminalomsorgen? Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Bukten, Anne NorMA: The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 2013 2022 24. okt. 2019
Bukten, Anne PriSUD: Diagnosing and treating substance use disorders in prison Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 2019 2022 21. apr. 2020
Clausen, Thomas Nalokson utplassering Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 21. mars 2018
Clausen, Thomas En longitudinell flernivåanalyse av Legemiddelassistert Rehabilitering Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 23. mars 2018
Clausen, Thomas Narkotikarelaterte dødsfall i Danmark 2008-2011 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Mortalitet i LAR tom 2009 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Europeisk studie av pasienter med opioid avhengighet i behandling Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas NorComt-studien Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall i Oslo i perioden 2006-8 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall og kodepraksis av slike dødsfall; en fler-lands sammenlignende studie Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 28. sep. 2017
Danielsen, Stein Ove The impact of 24/7-phone support on 30-day readmission after aortic valve replacement, a randomized clinical trial. Hjerte-, lunge- og karklinikken 2015 21. juni 2020
Engebretsen, Lars Prevalensen av belastningsskader hos mannlige juniorhandballspillere i Norge, en prospektiv studie Ortopedisk klinikk REK 27. mars 2018
Engebretsen, Lars Injuries and illnesses in ice sledge hockey Ortopedisk klinikk REK 27. mars 2018
Espe, Emil Knut Stenersen High-resolution magnetic resonance imaging of regional myocardial function Hjerte-, lunge- og karklinikken 9. okt. 2018
Falkum, Erik Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018