Forebygging av hjerteskade ved brystkreftbehandling

Brystkreft er den hyppigste forekommende kreftformen hos kvinner. Den siste tids fremskritt i tidlig diagnostikk og behandling av brystkreft med kirurgi, stråleterapi og cellegift (antrasykliner, taksaner, trastuzumab) har ført til økt overlevelse, men samtidig økt risiko for utvikling av hjertesvikt.

Vi ønsker å utføre en randomisert, placebo-kontrollert, 2x2 faktoriell, dobbelt blind studie for å vurdere om hjertesvikt kan forebygges helt eller delvis ved samtidig hjertesviktbehandling i form av en angiotensin reseptor blokker (candesartan) og/eller en betablokker (metoprolol).

Muligheten til forebygging av kardiovaskulære bivirkninger ved samtidig brystkreftbehandling er viktig både i en klinisk og i en vitenskapelig sammenheng.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Torbjørn Omland

Ansvarlig enhet

Klinikk for indremedisin og laboratoriefag

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: 2011
  • Slutt: 2027