Lungefunksjon og risikofaktorer for KOLS i Okhaldhunga, Nepal

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Johny Kongerud

Ansvarlig enhet

Hjerte-, lunge- og karklinikken

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart