Helseforskningsprosjekter ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Viser 1–4 av 4 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Birkeland, Kåre I. DISCOVER - GLOBAL Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 2015 2025 3. juli 2019
Birkeland, Kåre I. DISCOVER Nordic - behandling av pasienter med type 2 diabetes i allmennpraksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 3. juli 2019
Birkeland, Kåre I. Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon 27. mars 2018
Birkeland, Kåre I. Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien allmennpraksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 27. mars 2018