DISCOVER - GLOBAL Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kåre I. Birkeland

Ansvarlig enhet

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2015
  • Slutt: 2025