DISCOVER - GLOBAL Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Andre godkjenninger1 fil

Prosjektleder

Kåre I. Birkeland

Ansvarlig enhet

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2015
  • Slutt: 2025
Logg inn for å redigere prosjekter