DISCOVER Nordic - behandling av pasienter med type 2 diabetes i allmennpraksis

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kåre I. Birkeland

Ansvarlig enhet

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart