Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kåre I. Birkeland

Ansvarlig enhet

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart