EXHAUSTION - klimaendringer og helse

EXHAUSTION er et prosjekt finansiert av H2020. Prosjektet skal utvikle innovative tilpasningsstrategier ved bruk av epidemiologiske undersøkelser og kartlegge hvordan alder, kjønn og indikatorer for sosioøkonomisk status (SES) kan si noe om sannsynligheten for å utvikle CPD forårsaket av ekstrem varme og luftforurensning. Forskningsfiler fra studier utført i Norge og de andre deltagende landene er lagret på UiO’s server, Services for sensitive data (TSD). I denne søknaden søkes det om godkjennelse for å analysere data fra forskjellige land innenfor TSD, dataprosessering for hele EXHAUSTION-prosjektet under ett (paraplyprosjekt).

Samarbeid

  • Samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning
  • Samarbeidsinstitusjon er forskningsansvarlig

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2023
  • Sletting: desember 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Dan Atar

Ansvarlig enhet

Medisinsk klinikk

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2019
  • Slutt: desember 2023