Non-interventional study on the effectiveness of SGLT-2 inhibitors and DPP-4 inhibitors in patients with type 2 diabetes in the Nordic countries

Kardiovaskulære sykdommer er de vanligste komplikasjonene ved type 2-diabetes på lang sikt og bidrar til en betydelig økning i pasientrisiko og påvirker både helsekostnader og pasientens livskvalitet. Studien tar sikte på å øke forståelsen av behandlingen av pasienter med type 2-diabetes.

Hovedmålene med denne observasjonsstudien er å sammenligne risiko for kardiovaskulær sykdom og dødelighet, bivirkninger som beinfrakturer og nyresykdom og ressursutnyttelse samt kostnader mellom ulike pasientgrupper med type 2-diabetes. De viktigste pasientgruppene som skal analyseres, er: i) pasienter som bruker empagliflozin (en type SGLT2-hemmer), ii) alle pasienter på en eller annen type SGLT2-hemmer iii) pasienter som bruker DPP-4-hemmere. Forskningsmetoden består av analyse av allerede eksisterende registerdata (retrospektiv kohortstudie).

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sigrun Halvorsen

Ansvarlig enhet

Medisinsk klinikk

Forskere

 • Maria LIndh (Quantify Research)
 • Emilie Toresson Grip (Quantify Research)
 • Joel Gunnarsson (Quantify Research)
 • Jonas Banefelt (Quantify Research)
 • Emma Söreskog (Quantify Research)
 • Oslar Ström (Quantify Research)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: desember 2018
 • Slutt: desember 2028