Norsk registerstudie på stabil koronarsykdom og perifer karsykdom - DIRECTION studien

På tross av en bratt nedgang i forekomst og dødelighet er hjerte-kar sykdom sammen med kreft våre vanligste dødsårsaker. Forebyggende tiltak, fokus på livsstilsendringer og forbedrede behandlingsmuligheter har samtidig gjort at flere lever med sin hjertesykdom. Etablert standardbehandling ved koronar hjertesykdom (CAD) og perifer arteriell sykdom (PAD) er anti-trombotisk behandling med lav-dose ASA og/eller platehemmere med eller uten revaskularisering. Behandlingsvalg må styres etter pasientens risiko for en ny hendelse og veies opp mot for eksempel risiko for blødning, andre risikofaktorer som samsykelighet, røyking osv. I denne retrospektive registerstudie, som kobler avidentifiserte individdata fra sykehus (Norsk Pasientregister) med utleverte resepter (Reseptregisteret) er formålet å beskrive behandlingsmønster og pasientkarakteristika over tid forekomst av en ny hendelse for alle norske pasienter med etablert CAD og PAD

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: mai 2023
  • Sletting: mai 2028

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Dan Atar

Ansvarlig enhet

Medisinsk klinikk

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: september 2018
  • Slutt: mai 2023