Helseforskningsprosjekter ved Ortopedisk klinikk

Viser 1–2 av 2 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Engebretsen, Lars Injuries and illnesses in ice sledge hockey Ortopedisk klinikk REK 27. mars 2018
Engebretsen, Lars Prevalensen av belastningsskader hos mannlige juniorhandballspillere i Norge, en prospektiv studie Ortopedisk klinikk REK 27. mars 2018