Prevalensen av belastningsskader hos mannlige juniorhandballspillere i Norge, en prospektiv studie

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Lars Engebretsen

Ansvarlig enhet

Ortopedisk klinikk

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart