Impairing Drugs and Alcohol as Risk Factors for Traumatic Injuries (IDART) - a National Study on Injury Prevention

Ulykker er viktigste årsak til dødsfall og invaliditet blant unge voksne. Rus og legemiddelbruk er kjente risikofaktorer for alvorlige ulykker. I dag er det ingen systematisk datainnsamling vedrørende rus i eksisterende lokale traumeregistre, og evt informasjon vedrørende rus i pasientjournal, eksporteres ikke i det datasett som går til det nasjonale traumeregister (NTR). Det er p.t. store mørketall, og følgelig kunnskapshull, rundt rusmisbruk som risikofaktor for alvorlige ulykker. Økt kunnskap om sammenheng mellom rus og ulykker, vil derfor kunne bedre presisjon og effekt i ulykkesforebyggende arbeid.

Hvert år mottas ca 8000 pasienter med mistanke om alvorlig skade i totalt 40 traumemottak i Norge. Studiet vil prospektivt, over en 12 måneders studieperiode, samle blodprøver fra alle pasienter innlegges med mistenkt alvorlig skade i norske sykehus. Blodprøvene vil være restblod fra blodprøver som rutinemessig tas ved traumemottak, og disse vil analyseres for alkohol, illegale rusmidler og legemidler. Resultat vil sammenstilles med øvrig informasjon som rutinemessig samles i NTR. Dette omhandler demografisk informasjon, fysiologiske og anatomiske følger av skade (alvorlighet), samt informasjon rundt skademekanikk og omstendigheter rundt ulykker.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Øyvind Skraastad

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Thomas Kristiansen

Ansvarlig enhet

Akuttklinikken

Forskere

 • Leiv Arne Rosseland
 • Camilla Bråthen (Sykehuset Innlandet)
 • Stig Tore Bogstrand (OUS)
 • Benedicte Jørgenrud (OUS)
 • Elisabeth Jeppesen (Nasjonalt Traumeregister)
 • Hallvard Gjerde (OUS)
 • Vigdis Vindenes (OUS)
 • Eline Skadberg (OUS)
 • Olav Røise (OUS)

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt
 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: juni 2018
 • Slutt: desember 2028